top of page

Ako vníma o. z. Ochráň ma kauzu kňaza Františka Ondreka


zdroj: Internet


Môj osobný názor bude trosku sploštený, keďže nepoznám spisový materiál.

Ale aj napriek tomu, po naštudovaní si verejne dostupných informácií ma najviac zarazili nasledujúce fakty:

- "Kauza patrila pod Spišskú diecézu. Cirkev sa rozhodla prípad neposunúť na políciu. Obeť tvrdí, že jej dali podpísať papier, na ktorom stálo, že ich tejto povinnosti zbavuje"

- "Veľmi ma to mrzí, že som ti tak veľmi ubližoval a ešte stále ubližujem svojou prítomnosťou. Ja sám si želám, aby som sa z toho zlého sna zobudil"

- "Mám pocit, že toto všetko je zlý sen, z ktorého sa nemôžem zobudiť. Veľmi si prajem vrátiť čas a neublížiť ti, nedotknúť sa ťa, neukradnúť ti to najvzácnejšie, čo si mala. Toto ma trápi najviac zo všetkého, že som sa choval ako “hnusné prasa"

Najprv by som rád uviedol, že čelíme dlhotrvajúcemu celosvetovému problému, keď si cirkev myslí a mnohokrát sa tak naozaj deje, že je akoby mimo právneho poriadku štátu. To je neprípustné, ako sa uvádza v prvej citácii, že oni ako bohovia, resp. jeho zástupcovia si povedia, že my dáme obeti podpísať takýto vymyslený papier, ktorý im zaručí nejakú právnu silu? Nemysliteľné, zvrátené a poburujúce. Schovávať zneužívanie detí za boha? Schovávať zaňho podpisovanie nejakých papierov? Kam až tento svet dospel?

Neraz sme sa už stretli s tým, že niekto si povedal, že je nad zákon. Ale nad zákonom nestojí nikto! Aj toto treba nejakým spôsobom, práve možno v nadchádzajúcej veľkej novele trestného zákona a trestného poriadku zapracovať. Aby bolo takéto subjekty možné postihnúť v medziach zákona.

V prípadoch citácií 2. a 3. by sme radi uviedli, že náš výkonný riaditeľ Roman Abrahám sa vo svojej praxi vyšetrovateľa mravnostných trestných činov stretol s obrovským množstvom prípadov sexuálneho zneužitia, či už online formou alebo fyzického stretnutia.

V drvivej väčšine prípadov išlo o nadviazanie dôvery predátora k obeti, keď sa následne začali diať presne tie isté veci ako obeti z tejto kauzy. Predátor požadoval stretnutia, kde rástol ich počet a intenzita, požadoval fotografie, videá a aspoň virtuálnu prítomnosť samotnej obete, čiže na nej ľpel. Išlo o chorý vzťah, ktorý vznikol v predátorovej hlave, pedofília je zapísaná v zozname MKCH 10 (Medzinárodná klasifikácia chorôb) https://mediately.co/.../set/F60-F69/cls/F65.4/Pedofilia, keď bola opäť zaradená do zoznamu duševných porúch a správania dospelých – poruchy osobnosti a správania dospelých. Podľa nášho názoru teda nemalo ísť o žiadny 3-ročný podmienečný trest a akési ochranné opatrenia súdu (!Aspoň dúfam, že súd nejaké uložil!), tým by pri ich splnení mohlo dôjsť k porušeniu podmienky a kňazovi by súd premenil podmienečný trest na nepodmienečný a nariadil by výkon trestu odňatia slobody.

Ako sme už spomínali, Roman Abraham mnoho rokov takéto trestné činy vyšetroval a aj keď predátori boli netrestaní, neboli recidivisti, tak šli vždy okamžite do väzenia, podľa spáchaného trestného činu, či jednotlivého prípadu - šlo o odňatie slobody od 5 do 14 rokov (ihneď po obmedzení osobnej slobody, boli vzatí do väzby, odkiaľ po odsúdení šli priamo do väzenia do výkonu trestu odňatia slobody, čo sa malo stať aj v tomto prípade.

Je to len smutné a zahanbujúce pre Slovenskú republiku, aký signál vysiela do sveta, ale aj k svojim občanom. Nečudo, že si ľudia myslia, že máme nekompetentných zástupcov štátu (prokuratúra) a spravodlivosti (súd). Práve sa zúčastňujeme na informačnom tréningu INHOPE, kde riešime aj novoprijaté direktívy Európskeho parlamentu DSA (Digital Service Act) a DMA (Digital Markets Act) Práve v DSA je spomenutý termín trusted flaggers, kde je v § 46 spomenuté, že členská hotline linka INHOPE siete sa takýmto trusted flaggerom môže stať. Pokiaľ sa nám toto podarí, môžeme sa priamo podieľať aj na legislatívnych zmenách, ktoré by zamedzili takýmto situáciám, ktorá sa včera stala.

22 views0 comments
bottom of page