top of page
Father and Son Playing

Prečo sme vznikli?

Občianske združenie OCHRÁŇ MA vzniklo kvôli absencii Slovenskej republiky v sieti horúcich liniek, spadajúcich pod organizáciu INHOPE,
kde každý členský štát Európskej únie má povinnosť takúto linku prevádzkovať. 
Taktiež je to snaha mňa ako profesionála v tejto problematike, (ktorá je najmä latentného charakteru), poskytovať našim najmenším plnohodnotné prostriedky ochrany pred nástrahami internetu, ale i bežného života.

fighting-csam.png
Kids Playing Treasure Hunt

Ciele združenia

  1. Poskytovať fyzickým či právnickým osobám možnosť podieľať sa na nahlasovaní nelegálneho obsahu alebo činností (detská pornografia, sexuálne vykorisťovanie, detská prostitúcia, obchod s deťmi, grooming a iné) na internete a bojovať proti nim

  2. Zasahovať proti prejavom potláčajúcim základné ľudské práva a slobody (prejavy neznášanlivosti, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, anticiganizmu a iných)

  3. Bojovať proti inému obsahu či činnostiam, ktoré vykazujú znaky trestného činu

  4. Vzdelávanie, výchova a informovanie spoločnosti o nástrahách internetu

  5. Podieľať sa na presadzovaní legislatívnych zmien za účelom efektívnejšej ochrany a bezpečnejšieho internetu najmä pre deti a mládež

  6. Podpora medzisektorovej spolupráce

Vízia

Bezpečný internet bez nástrah dnešnej doby, k tomu patriaca osveta spoločnosti o tejto problematike, školenia príslušníkov polície a v školách, tlač edukačných brožúr, materiálov, tvorba videí...

Children Praying
LOGO.png
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

©2022 by ochranma.sk

bottom of page