top of page
11_facts.jpeg
NAŠIEL SI NA INTERNETE MOŽNÝ PROTIZÁKONNÝ OBSAH?
OCHRÁŇ MA JE ODPOVEĎ

Zdieľaj ho v tomto report boxe

your-contribution-counts.jpg

O PROJEKTE OCHRÁŇ MA

Naším cieľom je OCHRÁNIŤ čo najviac z takmer miliardy detí, ktoré sú každoročne ohrozené na internete

Slovenská republika ako každý členský štát Európskej únie musí byť členom medzinárodnej siete horúcich liniek INHOPE, kde občania môžu nahlasovať možný protizákonný obsah alebo správanie jednotlivcov či skupín. Každé dieťa, a to nielen na Slovensku, má právo na pomoc

 OCHRÁŇ MA bojuje proti

  • zneužívaniu detí (detská pornografia, sexuálne vykorisťovanie, detská prostitúcia, obchod s deťmi, grooming a iné)

  • prejavom, ktoré potláčajú základné ľudské práva a slobody (prejavy neznášanlivosti, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, anticiganizmu a iných)

  • inému obsahu alebo činnostiam, ktoré vykazujú znaky trestného činu

OCHRÁŇ MA sa začlení do medzinárodnej siete INHOPE, bude si odovzdávať vzájomné skúsenosti iných národných centier a organizácií pre bezpečnosť informačných technológií

Family on Digital Tablet

NAHLASOVACÍ FORMULÁR

Ďakujeme, že ma OCHRAŇUJEŠ!

LOGO.png
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

©2022 by ochranma.sk

bottom of page